/Cele i możliwości związane z przewozem

Cele i możliwości związane z przewozem

Podstawowym przesłaniem logistyki jest umieszczenie dobrych towarów, dóbr oraz usług, w odpowiednim miejscu, czasie oraz warunkach, przyczyniając się do optymalnej rentowności firmy. Logistyka ma na celu zaspokojenie popytu na perfekcyjne warunki usług, kosztu i jakości. Zajmuje się administrowaniem potrzebnymi środkami do osiągnięcia tego celu, takimi jak powierzchnie, transport, informatyka. Mobilizuje zarówno właściwe zasoby ludzkie jak oraz finansowe. Zagwarantowanie jakości usług, to oznacza zgodność z wymaganiami klienta, dają firmie przewagę nad konkurencją. Prowadzenie tego o niskich kosztach pozwala polepszyć zyski firmy.

Osiągnięcie tego, gwarantując bezpieczeństwo, pozwala jednostce gospodarczej uniknąć kar, niemniej jednak też zadbać o środowisko naturalne. Te parametry zezwalają na wyjaśnienie strategicznego charakteru funkcji logistycznej w firmie – sprawdź Finlandia z Ekspo-trans. Obecnie kierownicy logistyki są członkami komitetów kierowniczych w jednostkach i dają sprawozdania akcjonistom. Zadania logistyków są różne: operacyjne, taktyczne i strategiczne.

W jednostkach, logistyka może skupiać się na przepływie od miejsca podstawowego do odbioru przez użytkownika końcowego. Istnieją dwa bazowe etapy logistyki. Pierwszy optymalizuje ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci komunikacyjnej i ośrodków magazynowania. Drugi koordynuje kolejność zasobów żeby zrealizować sprecyzowany projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się przede wszystkim w celu uniknięcia niedoboru towarów, zmniejszenie kosztu przewozu, uzyskanie jakiegoś towaru w śladowym okresie czasu bądź też minimalny okres oraz ilość dóbr magazynowanych.

Przepływ logistyczny jest przede wszystkim znaczący w typie produkcji just in time, w którym kładzie się nacisk do zmniejszenia stocku do minimum. Ostatnią tendencją w wielkich sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, o wiele bardziej niż optymalizacja całego systemu do określonego celu. Jest to dopuszczalne bo plany opisują w zasadzie ilości, jakie przechowuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od polityki.