/Czy bramy wahadłowe nadają się do uszczelnień strefowych?

Czy bramy wahadłowe nadają się do uszczelnień strefowych?

Oddzielanie od siebie stref o różnych warunkach mikroklimatycznych to nie łatwe zadanie, szczególnie jeżeli pomiędzy strefami odbywa się wzmożony ruch towarów. Zastosowanie stałych przegród w formie drzwi lub bram w dużym stopniu utrudnia przewóz ładunków a ich otwarcie powoduje wymianę ciepłych i schłodzonych mas powietrza. Dlatego też w otworach ściennych oddzielających strefy mikroklimatyczne coraz częściej montuje się bramy wahadłowe wykonane z grubych a także elastycznych płatów foliowych. Skrzydła bram mocuje się w specjalnych mechanizmach zawiasowych umożliwiających otwieranie bramy po pchnięciu jej skrzydeł. Gdy wózek z ładunkiem minie bramę jej płaty za pomocą mechanizmów sprężynowych samoczynnie powrócą na pierwotną pozycję, zapewniając ciągłość izolacji termicznej.

Bramy wahadłowe jako zamiennik kurtyn paskowych

Do izolacji termicznej stref mikroklimatycznych bardzo często stosuje się także kurtyny paskowe. Jednak praktyka pokazuje, że w otworach, których wysokość nie przekracza 3,5 m a szerokość 3 m lepsze parametry izolacyjne uzyskują bramy wahadłowe. Wykonuje się je z folii o grubości od 6 mm do 9,5 mm, natomiast pasy foliowe w kurtynach paskowych mają zazwyczaj grubość od 2 do 4 mm. Mając na uwadze fakt, że grubość materiału izolacyjnego wpływa proporcjonalnie na poziom izolacji bez wątpienia to bramy wahadłowe zapewniają skuteczniejsza ochronę przed mieszaniem się ciepłych i zimnych mas powietrza. Ponadto dwukrotnie grubsze płaty foliowe to znaczny wzrost odporności mechaniczne na uderzenia, pęknięcia a także otarcia.

Rodzaje skrzydeł jakimi wypełnia się bramy wahadłowe do uszczelnień strefowych

Zasadniczo bramy wahadłowe wyposaża się w trzy rodzaje skrzydeł. Pierwsze to płaty z przezroczystych arkuszy foliowych, drugie to płaty zbrojone z wtopioną nylonową siatką i trzecie to płaty kolorowe, nieprzezroczyste. Ponadto bardzo często można spotkać bramy wahadłowe, których skrzydła wykonane są z połączenie dwóch lub trzech rodzajów folii. Jako przykład może posłużyć płat bramy wykonany w dolnej części z folii nieprzezroczystej niebieskiej a w górnej z folii transparentnej. Jest to optymalne połączenie materiałów zapewniające wysoką odporność na zarysowania i zabrudzenia w części dolnej oraz gwarantujące dobra widoczność przez górną cześć płata. Bez wątpienia wpływa to pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i z pewnością pozwala zmniejszyć liczbę kolizji a także potraceń podczas przeładunku towarów.