/Czy warto brać uczestnictwo w zajęciach fitness?

Czy warto brać uczestnictwo w zajęciach fitness?

Objaśniając z języka angielskiego słowo „fitness” dostaje się znaczenie, jakie wolno opisać jako „bycie sprawnym”. Jednakowoż fitness w nowoczesnym pojęciu, to coś więcej. Oznacza ono szereg zachowań i zjawisk składających się na sprecyzowany styl życia, dążenie do harmonijnego funkcjonowania osoby ludzkiej jako całości, jakiej nieodłącznymi i równorzędnymi składowymi są psychika oraz ciało. Fitness określa nie wyłącznie sprawność fizyczną, ale miarodajną ideologię.

Zakłada ona, iż człowiek zasługuje na solidne samopoczucie, a do jego osiągnięcia pożąda paru składników. Są one natury fizjologicznej, psychologicznej oraz cywilnej. Wymogiem perfekcyjnego samopoczucia jest myśl oraz faktyczne posiadanie przez człowieka perfekcyjnej dla niego sprawności fizycznej. Osiągnąć ja wolno przez rozmaita aktywność ruchową, dopasowana do płci, wieku oraz osobniczych atrybutów jednostki ludzkiej. Doktryna fitness zakłada, że każdy jest odpowiedzialny za doskonalenie funkcjonowania swojego organizmu.

Fitness, poprzez konferencje oraz opracowania, wstępuje w sfery naukowe, będąc pojęciem szerszym aniżeli aerobic, którego początki narodziły się właśnie z naukowych badań. Na dzień dzisiejszy aerobic stanowi jedną z części składowych fitness, ważną, ale nie jedyną, jakiej zadaniem jest zapewnienie człowiekowi maksymalnej sprawności fizycznej. Od kiedy w całej euroatlantyckiej cywilizacji nastała moda na kościstą sylwetkę, przeróżnego typu eksperci podjęli nadzwyczajne wysiłki, aby opracować skuteczną receptę na osiągnięcie wymarzonego rezultatu, inaczej gibkiej figury.

Na szczęście, rozpowszechnianie ładnego wyglądu połączone było z zachętą do podtrzymywania sprawności fizycznej i ogólnego zdrowia, wobec czego zalecenia oraz metody musiały być wielosegmentowe oraz zawierać: diety, ćwiczenia fizyczne, masaże, ćwiczenia relaksacyjne oraz antystresowe – więcej na fitness nowy sącz. Modna stała się gimnastyka ogólnorozwojowa, biegi terenowe, ćwiczenia wytrzymałościowe, pływanie. Jako podstawową formę gimnastyki rekreacyjnej wykreowano aerobik oraz to właśnie on uważany jest za pierwowzór dzisiejszego fitness.