/Ekonomia finansowa i inflacja – przybliżamy te pojęcia

Ekonomia finansowa i inflacja – przybliżamy te pojęcia

Ekonomia jest na pewno niezwykle szeroką oraz obszerną nauką. Pojęcie to jest bardzo skomplikowane do zdefiniowania, albowiem sama ekonomia dzieli się na wiele rozmaitych sektorów. Jednym z nich jest ekonomia finansowa. Ten rodzaj ekonomii zajmuje się przede wszystkim kolektywnymi relacjami, które istnieją między tak zwanymi zmiennymi finansowymi (należą do nich na przykład ceny, udziały bądź też też stopy procentowe).

Zagadnienia połączone z ekonomią pieniężną dotyczą zwłaszcza wpływu zmiennych finansowych na ogólną sytuacją finansową pewnego, określonego podmiotu. Ta gałąź ekonomii wycenia wartość aktywów, dzięki czemu umie określić ryzyko związane z ich posiadaniem, a również pieniężne przepływy powstałe w ich skutek. W ekonomii finansowej najistotniejsze jest to, jaką wartość ma pieniądz i na czym tak w zasadzie polega jego działanie. Tak samo jak w kultowym powiedzeniu, jakie mówi, że „wszystko kręci się dookoła pieniędzy”, również w ekonomii walutowej to właśnie pieniądze odgrywają najważniejszą rolę.

Inflacja jest bardzo niejednokrotnie używanym pojęciem w takich dyscyplinach nauki jak finanse oraz ekonomia. Oczywiście wynika to z faktu że pojęcia te są ze sobą w niezwykle ścisły sposób powiązane. Najrówniej rzecz ujmując, inflacja to pewny wzrost ogólnego poziomu cen, jaki owocuje cywilnymi zmianami związanymi z zmianami proporcji podziału narodowego dochodu. Nasilenie inflacji (stopień nasilenia cechowany jest przez tak zwaną stopę inflacji) w różnych państwach różni się pomiędzy sobą, jednak jest to zjawisko, które dotyczy praktycznie gospodarki każdego państwa.

Odróżnia się cztery bazowe typy inflacji, jakie wytyczone zostały ze względu na poziom stopy inflacji. Należą do nich inflacja pełzająca, krocząca, galopująca i hiperinflacja. Nazwy typów inflacji nasuwają pewnie wnioski, powiadające o tym, czy inflacja określona jest przez ogromną czy również niską stopę inflacji. Inflacja wywiera nadzwyczaj znaczący wpływ na gospodarkę kraju. W zależności od stopnia jej nasilenia, zachodzące w państwie zmiany są inne, jednak zawsze ważne i odczuwalne.

Etykiety: