/Główne oraz najistotniejsze zasady księgowości

Główne oraz najistotniejsze zasady księgowości

Księgowość jest rozbudowanym oraz skomplikowanym systemem traktującym zarządzania finansami. Ma dużo aspektów, niemniej jednak jej fundamentalne zasady odszukamy niemal w dowolnym podręczniku ekonomii. Możemy być pewni, że biuro księgowe, do którego udamy się po poradę finansową, będzie z tymi zasadami miało do czynienia na co dzień. Nadrzędną zasadą rachunkowości jest reguła memoriału, jaka mówi o tym, że każde sprawozdanie rachunkowe powinno zawierać całość operacji finansowych z danego przedziału czasowego. Następnie niezmiernie istotne jest zachowanie ciągłości w prowadzonych rozliczeniach. Dalej, trzeba ściśle przestrzegać zasady współmierności, a wobec tego uwzględniania w danych rozliczeniach profitów oraz wydatków pochodzących tylko i wyłącznie z danego okresy księgowego.

Zasada ostrożności respektuje rachunkowych przed zanadto ogólnym prowadzeniem rachunkowości i nakazuje prowadzenie rozrachunków tak, by oddawały faktyczny, nie zdeformowany stan rzeczy. Z tym także wiąże się norma lojalnego obrazu, zwana też zasadą wyższości formy nad treścią. Kiedy tak właściwie ktoś popełnia błąd lub pomyłkę najistotniejsze, aby umieć wskazać sprawiedliwie osobę, jaka powinna ponieść za to odpowiedzialność. W przypadku prawa, a szczególnie finansowego, o błąd nie trudno, przepisy często są kłopotliwe w interpretacji, zawiłe i w wielu przypadkach się zmieniają.

Ignorancja prawa nie odprawia nas niestety od zobowiązania. Jeżeli popełnimy błąd np. w rozliczeniu podatkowym czy księgach rachunkowych prowadzonej przez nas firmy, musimy liczyć się z konsekwencjami. Biuro rachunkowe https://www.biurorachunkowerr.pl/, jeśli z pomocy takiego korzystamy, też do pewnego stopnia może odpowiadać za nieścisłości w naszych rozliczeniach. Wszelkie jednakże grzywny, kary oraz konsekwencje błędu dotyczą wyłącznie nas jako podatników. Nasze biuro rachunkowe może wyłącznie być nam winne odszkodowanie, jeśli na drodze prawnej udowodnimy, że wina nie spoczywa u nas a na barkach firmy rachunkowej, jaką wynajęliśmy. Każde biuro rachunkowe jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC od odpowiedzialności cywilnej.