/Ile trwają studia? Zwieńczenie nauki pracą licencjacką bądź doktorską

Ile trwają studia? Zwieńczenie nauki pracą licencjacką bądź doktorską

Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju studia odbywały się systemem jednorodnym. Po prostu każdy, kto dostał się na wyśniony kierunek, musiał studiować na nim pięć lat. W co niektórych przypadkach okres ten trwał cztery i pół roku, w innych, na przykład w przypadku studiów medycznych sześć. Jednakże w związku z ogólnie dominującym w polskiej edukacji kierunkiem ujednolicenia systemu szkolnictwa, też wyższego ze kanonami zagranicznymi, a przynajmniej tymi, jakie panują w Unii Europejskiej, zadecydowano wprowadzić dwustopniowy system studiowania.

W związku z tym obecnie studenci muszą najpierw uzyskać tytuł licencjata a dopiero potem, po następnych dwóch latach studiów, magistra. W praktyce nie zmienił się w związku z tym sam czas studiowania, a tylko zasady. Na początku zakwalifikować trzeba trzyletnie studia licencjackie. W tym czasie należy uzyskać kluczową wiedzę z danej dziedziny, którą weryfikuje praca licencjacka bądź też doktorska – tu w korekcie pomogą fachowcy z usługi redaktorskie. W praktyce niejednokrotnie bezustannie wygląda to tak, iż w ciągu trzyletnich studiów licencjackich komasuje się zakres materiału, może nieco okrojony, który poprzednio rozciągnięty był na pięć lat studiów magisterskich. Po trzech latach, inaczej sześciu semestrach nauki, studenciaki podchodzą też do egzaminu licencjackiego. W tym celu piszą prace oraz zdają egzamin z całego materiału, jaki podczas studiów licencjackich muszą sobie przyswoić.

Rzecz jasna studenci często narzekają na taki system, bowiem żąda od nich niemało większego wkładu pracy oraz zaangażowania. Trzeba również jednakże pamiętać, że z drugiej kwestii nowy system, zakładający podział okresu studiów na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie, daje niemało więcej możliwości aniżeli wcześniejszy. Okazuje się na przykład, że po uzyskaniu tytułu licencjata z wybranego kierunku, można kontynuować naukę na pokrewnym, niemniej jednak totalnie innym kierunku. W rezultacie dana postać zdobywa wykształcenie z dwóch dziedzin, co czyni ją o wiele bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Ewidentnie jeżeli ktoś jest zainteresowany daną dziedziną, może też w dalszym ciągu ja studiować oraz zdobyć tytuł magistra właśnie z niej.