/Internacjonalny przewóz dzieci oraz zwierzaków

Internacjonalny przewóz dzieci oraz zwierzaków

Jak wiadomo osoby niepełnosprawne mają nadzwyczajne trudności z poruszaniem się. Dotyczy to w równym stopniu dzieci i dorosłych. Właśnie dlatego też młodzież, jaka w jakikolwiek sposób jest upośledzona, ma uczyć się w specjalnie w tym celu przygotowanych placówkach. Rzecz jasna polskie przepisy dopuszczają możliwość edukacji w domu, niemniej jednak z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego czy cywilnego takiego dziecka o wiele bardziej wskazane jest, aby chociaż przez parę godzin dziennie przebywało ono w grupie własnych rówieśników.

Wielu psychologów twierdzi, że sam fakt uczęszczania do szkoły i spotykania się tam z rówieśnikami może pełnić funkcje rehabilitacyjne. Należy jednak pamiętać, że udział w zajęciach szkolnych dzieciom niepełnosprawnym trzeba po prostu ułatwić. A jakkolwiek na każdym kroku napotykają one na trudności, jakich same nie pokonają. Pierwszym problemem jest chociażby sprawa dotarcia do szkoły. Placówki dopasowane do nauczania osób niepełnosprawnych z pewnością nie znajdują się na każdym osiedlu. Taka szkoła jest przeważnie jedna w mieście. W następstwie tego jej dyrekcja niejednokrotnie przymuszona jest zorganizować przewóz dzieci z domu do obiektu szkoły. W tym celu szkoła zazwyczaj współdziała z firmą oferującą {cena biletów do Anglii.

Jak najbardziej trzeba tutaj znaleźć takie przedsiębiorstwo, jakie w swoim taborze posiada pojazd zdolny do transportu ludzi poruszających się na przykład na wózkach. To naturalnie dzięki temu dopuszczalne jest dowiezienie w bezpieczny oraz praktyczny sposób niepełnosprawnych uczniów na lekcje. Oczywiście takie busy, którymi transportowane są osoby niepełnosprawne, powinny być porządnie oznakowane. Powinna znajdować się na nich tabliczka informująca nie tylko o tym, że pojazdem podróżują dzieci, jednak także, że są to osoby niepełnosprawne. W ten sposób inni użytkownicy ruchu drogowego będą zachowywali szczególną ostrożność na przykład w czasie wymijania takiego busa, który parkuje, aby zapewnić pasażerom opuszczenie pojazdu. A należy tu zaznaczyć, że w większości wypadków ma to miejsce tuż pod domem młodych pasażerów.