/Jak odzyskać dług od dłużnika?

Jak odzyskać dług od dłużnika?

Jak się często okazuje, powierzenie ściągania należności firmie windykacyjnej wielokrotnie jest odpowiednim rozwiązaniem. Nawet bo, kiedy prace danej instytucji nie przyniosą efektów, nie ponosimy za to żadnych kosztów. To właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystywać z usług rozmaitych korporacji windykacyjnych aż do wyniku, równocześnie nie ponosząc wydatków aż do chwili pobrania sumy od dłużnika. W ten sposób jeśli wiemy, że sam dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązanie oraz wynika ono jedynie z jego niechęci, możemy przez długi okres oczekiwania spłaty skłonić go do tego. W przypadku, gdy znajdujemy się w sytuacji krytycznej, należałoby zgłosić się do ekspertów z tej branży – komornik. Wyspecjalizowane firmy windykacyjne znamionują się dużą skutecznością. Najpewniej pobiorą one znaczny procent, jednakże nasze szanse na odzyskania należności o wiele wzrosną. Nie należy jednakże bezkrytycznie podchodzić nawet do kapitalnych korporacji, lecz wcześniej uczynić ich metody oraz realną efektywność.

Należałoby spytać o byłych klientów i to u nich zasięgnąć opinii o firmie. Prawo polskie jest niedoskonałe. Aktualnie wiele zadłużonych przedsiębiorców ciągle prowadzi swoją działalność zupełnie nie obawiając się komorników oraz własnych wierzycieli. Słabość polskiego systemu widoczna jest w bankowości. Jeżeli albowiem korporacja, która zalega z płatnościami niejednokrotnie zmienia konto służbowe, tym samym uniemożliwia zajęcie środków na nim. W ten sposób komornik pozostaje bezradny. Informacja albowiem o zajęciu konta jest dawana prędzej do dłużnika niż to samo działanie ma miejsce.

W ten sposób przedsiębiorca ma dosyć dużo czasu na wycofanie środków lub też przelanie ich na inny rachunek. W ten sposób wierzyciele nie są w stanie liczyć na pozyskanie swoich środków, a komornicy nie są w stanie funkcjonować skutecznie w ramach przepisów prawa. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest zajęcie samochodu. Jednak i to umieją łatwo ominąć dłużnicy. Pojazd w większości wypadków okazuje się wzięty w leasing bądź kredyt. W ten sposób bank upomina się po pewnym czasie o pojazd oraz wierzyciel zostaje na powrót z niczym. Ma to miejsce w przypadku permanentnych dłużników.