/Jak wybrać bramę do posesji?

Jak wybrać bramę do posesji?

Brama stanowi koniecznie potrzebny element budowlany czy to jako wejście do budynku, na klatkę schodową, wówczas bramą określa się po prostu drzwi wejściowe, czy też w formie części płotu, furta prowadząca na posesję. Jednakże najczęściej pod pojęciem brama brano pod uwagę bramę grodzką, która w przeszłości była niezbędnym umocnieniem fortyfikacji grodzkich. Przejście bramy miejskiej w średniowieczu nie było bynajmniej tak prostą do wykonania sprawą. Mury grodzkie były najbardziej strzeżonym punktem miasta, strzeżonego od strony grupy wartowników, którzy w dzień przepuszczali pieszych oraz bydło do środka (najczęściej gdy akurat był dzień targowy oraz w mieście odbywał się kiermasz albo inne święto), natomiast po zmroku bramy miasta były zamykane żeby nikt niepożądany nie był w stanie się wedrzeć do wewnątrz.

Tylko nieliczny miał możliwość, dostać się do grodu w czasach średniowiecza. Wartownicy mieli prawo cofnąć dowolnego obywatela, jeśli sposobem ubierania się albo postępowaniem wywoływał u nich wątpliwości. Celem było przepuszczanie wyłącznie obywateli grodu, handlarzy, majstrów, ewentualnie teatrzyków objazdowych czy polityków, unikanie zaś niebezpieczeństwa przepuszczania rabusiów, złoczyńców czy innych rzezimieszków, którzy z założenia zaczynali aktywność po zachodzie słońca. Dlatego też wszyscy mieszkańcy miasta będąc świadomym, iż zbytnia beztroska mogłaby dla nich oznaczać nocowanie pod murami grodu, usiłowali w ten sposób organizować swoje sprawy, aby przekroczyć miejską furtę nim zajdzie słońce aby nie być skazanym w ten sposób na nocowanie z dala od swojego łóżka. Z drugiej strony, z myślą o podróżnych, którym nie dane było dostać się do miasta przed nastaniem nocy, pod jego murami, funkcjonowały szynki i zajazdy dla podróżnych. Średniowieczne podania o Lajkoniku głoszą że brama grodzka uratowała Kraków przed atakiem tatarskim. Żadna walka nie doszła do skutku, gdyż nie było takiej konieczności. Dość było tylko zamknąć bramę, aby zapobiec atakom.