/Kancelarie prawne – jakie mają obowiązki?

Kancelarie prawne – jakie mają obowiązki?

Określenie wymiarów kancelarii legislacyjnej różni się w zależności od kraju. Na ogół akceptuje się, iż mała kancelaria prawna ma do 50 mecenasów, a wielka kancelaria prawna to taka, która osiąga przynajmniej 100 adwokatów. Kancelarie prawne dzielą się na ogólne lub wyspecjalizowane. Choć prawdą jest, iż wielkość kancelarii prawnej zależy od wielkości ludności i gospodarki kraju, istnieją przykłady na to, że nie jest to regułą. Adwokaci przynależący do kancelarii ustawodawczych w takich krajach jak Irlandia czy Pionierska Zelandia, muszą rywalizować z dużymi kancelariami, kalkulującymi ponad 200 adwokatów, pomimo, iż kraje te liczą sobie blisko cztery miliony mieszkańców. Technik prawny jest figurą, która bez posiadania pozwolenia na wykonywanie zawodu adwokata, pomaga adwokatom w pełnieniu ich powszednich obowiązków – wypróbuj adwokat Niemcy.

Niesłychanie często spotyka się ich w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w pozostałej części świata. Technicy legislacyjni muszą pracować pod nadzorem adwokata, jednakowoż warunki miejsc pracy różnią się w zależności od kraju. W większości państwach, ugruntowała się tradycja przekazywania wielu zadań prawniczych przeróżnym notariuszom oraz urzędnikom. Określenie adwokat odnosi się, bo do jednego oraz poprawnie zdefiniowanego rodzaju zawodu. W kancelariach prawnych zatrudnione są, bowiem osoby, zwane prawnikami, którzy są asystentami i nie mają uprawnień do obrony ludzi w sądach.

Niezwykle trudno jest sformułować uogólnienie, które mogłoby być trafne dla wszystkich krajów, bo każdy kraj ma swoje własne metody podziału pracy prawniczej. Warto zanotować, że w Anglii, w XIX wieku podzielono zawód prawniczy na adwokatów (barristers) oraz radców ustawodawczych (solicitors). W wielu państwach istnieje podział na adwokatów i prokuratorów, tak jak to ma miejsce na przykład w Hiszpanii. Ale oraz w tym wypadku w wielu krajach zdecydowano się na połączenie przeróżnych typów ekspertów w dyscyplinie prawa pod nazwą adwokaci łódź. Praca, jako adwokat wymaga stosowania wiedzy teoretycznej, jaka jest na ogół niesłychanie rozległa, do pożytecznych przypadków i do rozwiązywania indywidualnych problemów.