/Leczenie uzależnień w toku terapii Gestalt, zaoferowane w gabinecie psychoterapeutki Moniki Dąbek

Leczenie uzależnień w toku terapii Gestalt, zaoferowane w gabinecie psychoterapeutki Moniki Dąbek

Psychoterapeutka Monika Dąbek założyła renomowany gabinet psychoterapii Gestalt w Kielcach. Prowadzi go ona po to, aby pomóc zwalczać ciężkie sytuacje życiowe osobom, które w nich pozostają. Jak sama stwierdza, psychoterapeuta kielce posłuży: otwieraniu się, kreatywnemu życiu, rozumieniu oraz akceptowaniu. Klienci mogą w efekcie odnaleźć drogę do siebie i mieć bardziej komfortowe życie.

Znacząca jest w tym wypadku ich samoświadomość. Jeśli ktokolwiek zechce się dowiadywać dużo albo zapisać na terapię to może wysłać kwestionariusz z witryny albo zadzwonić do specjalistki.

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, zmagających się z: zaburzeniami zachowania oraz emocji, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami nerwicowymi. Mogą one liczyć na wsparcie w obrębie poradzenia sobie z sytuacjami stresowymi, kryzysami, wypaleniem, niską samooceną, czy żałobą. Jest ona także polecana dla osób które odczuwają ciężkość w związku z objawami psychosomatycznymi lub wtedy, gdy klient chciałby sobie poradzić z traumą.

W trakcie każdej terapii techniki pracy dopasowane są do konkretnego klienta. Psychoterapia Gestalt aktualnie uważana jest za trzecią wśród głównych szkół psychologii, obok behawioryzmu i psychoanalizy. Akcentuje ona w głównej mierze podmiotowość klienta, a także znaczenie tego, czego może doświadczyć „tu i teraz”, w trakcie relacji z psychoterapeutą.

Założenia szkoły Gestalt mówią o tym, że funkcjonowanie danej osoby złożone jest z określonych całości, jakich cech nie można sprowadzić do sumy cech wyznaczonych elementów składowych. Znaczy to, że każdy ma pewien potencjał rozwoju, jak i możliwość pozytywnego funkcjonowania w środowisku, jeśli tylko ma świadomość tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Jego cierpienie psychiczne pojawia się, gdy emocje, potrzeby, czy pragnienia pozostają poza obszarem jego świadomości. Z tego powodu psychoterapeutka skupia się na tym, aby znaleźć sposoby wejścia klienta w relację z bliskimi i sposoby unikania relacji.