/Pomoc drogowa w ramach OC

Pomoc drogowa w ramach OC

Ubezpieczenie OC powinien mieć każdy z nas. To właśnie dzięki temu jesteśmy upoważnieni do tego, żeby poruszać się stworzonym przez nas samochodem po polskich drogach. W czasie, kiedy dojdzie do wypadku, to możemy w ten sposób zagwarantować drugiej osobie właściwe odszkodowanie. Zasada jest taka, iż zadośćuczynienie wypłaca agent poszkodowanemu.

Mimo to może on później postarać się o zwrot pieniędzy do posiadacza polisy OC. Zachodzi to w momencie, gdy nie posiadał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził szkodę celowo, wyrządził szkodę pod wpływem trunku, czy środków odurzających, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, kiedy winny wszedł w posiadanie wozu w skutek popełnienia przestępstwa.

Wtedy jest on zobowiązania do poniesienia takich wszelkich kosztów, jakie dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu. Ubezpieczalnia będzie starała się skierować do niego dobre rachunku, jakie on musi pokryć w danym terminie, okresie. Czasami dochodzi do bardziej karkołomnych wypadków automobilowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wtedy jesteśmy w stanie zdobyć odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – ten pokrywa również wydatki, jakie wygeneruje Mobilny mechanik Kraków. Tak w związku z tym to nasza ubezpieczalnia będzie gwarantowała nam odszkodowanie w tej sprawie. Lecz nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zakwalifikować opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Czasami w polisach AC zauważymy udział prywatny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod szczególną uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Porządnie w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w lepszej sytuacji, też dla poszkodowanego.