/Powstawanie burzy i jak sprawdzić gdzie jest burza?

Powstawanie burzy i jak sprawdzić gdzie jest burza?

Jak powstaje burza?

Burza to wyładowania atmosferyczne ujawniające się w postaci błyskawicy oraz grzmotu. Grzmot burzy jest efektem zakłócenia równowagi w atmosferze. Podczas burz występują inne niebezpieczne zjawiska takie jak: opady deszczu, gradu, trąby powietrzne i silne porywy wiatru. Powstawanie burz wynika z istnienia chmur Cumulonimbus. Burze powstają w wyniku zderzenia ciepłych i zimnych frontów powietrza. Dobre warunki do powstawania chmur występują w Polsce od kwietnia do października. Burze dzielimy na dwa typy: wewnątrzmasowe i frontalne.

Burza termiczna – podczas gorącego dnia słońce nagrzewa Ziemię, która oddaje część ciepła do przypowierzchniowej warstwy powietrza. Nagrzana warstwa traci gęstość i unosi się do góry oddając ciepło. Powstaje komin termiczny, czyli ruch wynoszący ciepłe powietrze ku górze. Burza adwekcyjna – napływ zimnego powietrza, suchszego ponad ciepłe. Taka sytuacja umożliwia pojawienie się prądów wznoszących. Burze adwekcyjne mogą pojawiać się przez cały rok. W zimie komórki tego typu mogą stawać się burzami śnieżnymi. Burza frontalna – wynikają z frontu chłonnego, kiedy powietrze o niższej temperaturze wypycha ciepłe powietrze zwrotnikowe. Burze tego typu są gwałtowne i dynamiczne.

Jak sprawdzić gdzie jest burza?

Do sprawdzenia gdzie jest burza możemy użyć jedną ze stron oferujących mapy burzowe Polski. Jedną z ciekawszych stron jest https://www.gdziejestburza.info

Strona w czytelny sposób pokazuje bieżące wyładowania burzowe kierujące się w stronę Polski. Mapa umożliwia śledzenie gdzie jest burza w każdym miejscu gdzie się znajdujemy. Na stronie sprawdzisz również opady deszczu, radar burz, mapę chmur czy mapę zanieczyszczenia powietrza.