/Problemy z prawem – wsparcie mecenasa

Problemy z prawem – wsparcie mecenasa

Prawo jest po to, żeby nam służyć. I nie istotne czy są to jakieś priorytety, uprawnienia lub też także zakazy i nakazy. Wszelkie przepisy mają za zadanie wprowadzać ład oraz ład utrzymywać. Życie według zasad prawnych jest może mniej swobodne, ale bardziej pewne, szczególnie jeżeli narzucone reguły gry są jasne i klarowne. To przykre, nie zawsze tak jest oraz naszą profesjonalną winą nie są lenistwo lub niechęć. Rozporządzeń ustawodawczych jest tak niemało, że odpowiednio orientuje się w nich adwokat bądź też sędzia, czy radca. Ktoś, kto w ręku miał może wyłącznie kodeks drogowy, niełatwo odszuka się wśród paragrafów prawa cywilnego, budowlanego, fiskalnego czy windykacji należności. Nie wystarczy przeczytać jednej ustawy, aby wiedzieć gdzie iść i z czym. Adwokat może nie zna wszystkich przepisów na pamięć, jakkolwiek wie gdzie poszukiwać oraz czego, a po latach praktyki na ogół ma dosyć szczegółowe wyobrażenie o każdym wycinku prawa. Jest w stanie od ręki udzielić nam rady czy także mężnie bronić w sądzie, niemalże w każdej sprawie. Czy to rozwód, czy oskarżenie o popełnienie przestępstwa czy odwołanie od bezzasadnego naszym zdaniem zwolnienia z pracy.

Nikt nie jest wszechmogący, jakkolwiek kluczem do sukcesu jest w głównej mierze wiedza. Im wiemy więcej, tym odpowiedniej. To nie jedynie teoria, jednak życiowa praktyka. Lekarz dysponujący szeroką wiedzą z większym prawdopodobieństwem postawi trafną i szybką diagnozę. Sędzia, znając wszystkie dopuszczalne okoliczności sprawy jest w stanie wydać wyrok bardziej adekwatny do winy i poprawny. Toteż kancelaria adwokacka zabrze broniąc własnego konsumenta, sukces ma zagwarantowany nie wyłącznie w sytuacjach, gdy niewinność oskarżonego jest niemal niewątpliwa, ale w niemalże każdej sprawie, przy czym warunkiem jest nie wyłącznie obszerna wiedza odnośnie prawnych przepisów, ale też dogłębna wiedza odnośnie sprawy.

Kontrahent, jeśli czuje się niesłusznie posądzony lub też za wszelką cenę pragnie uniknąć więzienia, nie powinien zatajać niczego przed swoim adwokatem. Jeśli liczymy na sukces, niebezużyteczna jest współpraca, a w związku z tym udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, te wypowiedziane oraz przemilczane, dokładne sprawozdanie z okoliczności sprawy, udostępnienie wszystkich niezbędnych dowodów znaczących w danym przypadku, innymi słowy wszystkiego co jest dla nas przydatne bądź też może działać na należącą do nas niekorzyść. Jedynie taka obustronna, pełna współpraca może zaowocować z korzyścią dla nas.