/Przed czym chronią ekrany spawalnicze?

Przed czym chronią ekrany spawalnicze?

Spawanie to proces łącznia ze sobą elementów metalowych. Procesowi temu towarzyszy kilka szkodliwych dla zdrowia czynników jak wysoka temperatura, opary gazów, odpryski spawalnicze a także promieniowanie świetlne. Dlatego też profesjonalny spawacz wyposażony jest w odzież ochronną, która zapewnia ochronę przed poparzeniem, promieniowaniem oraz uszkodzeniem wzroku. Jednak w pobliżu stanowisk spawalniczych przebywają osoby niechronione przez specjalistyczną odzież. Tutaj najlepszym rozwiązaniem okazują się ekrany spawalnicze wykonane z konstrukcji stalowych wypełnionych folia spawalniczą, filtrującą 99,998% promieniowania świetlnego. Godnym uwagi jest fakt, że aż 90% promieniowania pochłanianego jest przez zasłony lub pasy spawalnicze a niecałe 10% odbijane jest z powrotem w kierunku spawacza.

Czy ekrany spawalnicze chronią przed rozżarzonymi odpryskami metalu?

Prawidłowe zabezpieczenie stanowiska spawalniczego to nie tylko ochrona przed promieniowaniem świetlnym to także osłona przed poparzeniem odpryskami spawalniczymi, ochrona przed wysoką temperaturą a także przed rozprzestrzenianiem się ognia. Ekrany spawalnicze wykonane z pasów foliowych ScreenFlex o grubości 2 mm filtrują promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe, zatrzymują rozżarzone odpryski metalu a także snopy iskier towarzyszące mechanicznej obróbce metalu. Dodatkowo pełnia funkcję ekranów termicznych ograniczających rozprzestrzenianie się gorących mas powietrza a także zapobiegają rozprzestrzenianiu się źródeł ognia.

Ognioodporne ekrany spawalnicze.

Gruba 2 mm folia spawalnicza zaprojektowana została z myślą o ograniczaniu strat materialnych spowodowanych przez pożary, które często towarzyszą procesom spawalniczym. Użyte do produkcji pasów foliowych plastyfikatory sprawiają, że ekrany spawalnicze wykonane z folii ScreenFlex nie płoną. Folia pod wpływem płomienia topi się a także intensywnie dymi. Jednak nie płonie i nie kapie płonącymi kroplami. Jeżeli płomień przestaje oddziaływać bezpośrednio na materiał ulega on samoczynnemu wygaśnięciu w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy. Dlatego też ekrany spawalnicze ograniczają szybkie rozprzestrzenianie się ognia i umożliwiają podjęcie skutecznej akcji gaśniczej.