/Przepisy traktujące sprężarek

Przepisy traktujące sprężarek

Trzema rodzajami przepisów dotyczących sprężarek są: standardy państwowe, standardy zalecane przez producenta oraz normy wynikające z eksploatacji. Jeżeli gra toczy się o parametry rozporządzeń z trzeciej grupy, ich nadrzędną cechą charakterystyczną jest to, że jest niemożliwe ustalenie ich w ogólny sposób dla dowolnych warunków eksploatacji, z powodu wpływów zewnętrznych, jakie mają miejsce w czasie przedsięwzięcia sprężarka. Gra toczy się na przykład o temperaturę środowiska, napięcie elektryczne oraz położenie oprzyrządowania, między innymi. Wyrażone zostało znaczenie tych elementów, bowiem od nich zależy w kolosalnej mierze najlepsze działanie tego typu oprzyrządowania.

Od szczegółów jakie biorą udział w procesie termodynamicznym sprężenia, rozpatrzone pozostało zachowanie się czterech kluczowych parametrów: przepływ masy, zdolność chłodzenia, moc elektryczna oraz wydajność, wraz ze zwiększeniem się temperatury środowiska powyżej wartości odniesienia stereotypowych warunków oceny przez Ashrae oraz Cecomaf. Podążano metodologię ustanowienia oryginalnych warunków prób, potwierdzonych doświadczalnie do kontroli wiarygodności. Przeprowadzone próby w temperaturze powietrza od 35 do 38 stopni Celsjusza uzewnętrzniły istotne zmniejszenie się zdolności chłodzących sprężarki, nawet o 17.65 procent.

Oznacza to, że przy wyższej temperaturze powietrza maleje zdolność chłodząca sprężarki. Różnica pomiędzy zachowaniem się sprężarka jeśli chodzi o jej zdolność chłodzenia, wolno przypisać konstrukcji, używanym materiałom oraz cechom reprezentatywnym budowy, jakie wykorzystuje każdy wytwórca – https://shop.limak-airsuspension.pl/. Jeśli bierzemy pod uwagę sprężarkę i lodówkę razem, można ogłosić że uzyskane straty w zdolności chłodzenia tuż przy wyższej temperaturze otoczenia, są jeszcze pokaźniejsze z tego pożytecznego faktu, że sprężarki funkcjonują w lodówkach na ogół z wyznaczonym poziomem użycia.

Oznacza to warunki eksploatacji jeszcze o wiele bardziej przeciwstawne niż te przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych. Powodują one wzrost zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie, obniżenie tak koniecznej oszczędności energetycznej. Jest to szczególnie ważne w lecie, gdy jesteśmy w stanie spotkać się z lepszym rachunkiem za prąd.