/Wnioski dzięki jakim można zebrać całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję

Wnioski dzięki jakim można zebrać całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję

Wnioski dzięki jakim można zebrać całą dokumentację związaną ze sprawami o egzekucję udostępnione są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie opublikowano niezbędne wnioski, jakie na pewno będą znaczące w określonych sprawach. Są to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Już na stronie głównej zaprezentowanego specjalisty od windykacji można również przekierować się do systemu elektronicznych licytacji. Strona https://komornikmarkocki.pl przygotowana jest bardzo precyzyjnie, wobec czego nie ma niebezpieczeństwa, że coś byłoby niejasne. W zakresie działalności komornika mogą znaleźć się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika wlicza się też zajęcie majątku dłużnika a także wykonanie świadczeń z obrębu egzekucji alimentów.

W zakresie posiadanych kompetencji Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na bazie jakiego wykona później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. Dodatkowo, jest osobą uprawnioną do doręczenia: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism zawierających potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmują także: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych ma uprawnienia do poprowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru Apelacji Katowickiej, z pewnymi wyłączeniami.