/Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych

Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych

Wysokiej jakości separatory substancji ropopochodnych produkuje firma Ekoivent. Są to wytrzymałe oraz niezawodne maszyny, sprawdzające się w licznych okolicznościach. Na przykład, w sytuacji oczyszczania ścieków z myjni samochodowych lub w czyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Nowoczesne urządzenia przepływowe zasilane są dopływem grawitacyjnym, a jeśli jest konieczne pompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Zasada funkcjonowania separatorów substancji ropopochodnych opublikowana jest na witrynie.

Każdy produkt taki jak separator substancji ropopochodnych jest opisany, a gdy klient chce zdobywać więcej informacji, to może skontaktować się z działem obsługi klienta. Głównym zadaniem separatorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Oczyszczenie odbywa się z wykorzystaniem procesu koalescencji oraz flotacji. W efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska.

Dochodzi wtedy do flotacji substancji ropopochodnych oraz gromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczany strumień przez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, ponieważ po przekroczeniu wyznaczonego poziomu gęstości samodzielnie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczenia ścieku przy przepływie nominalnym pozostaje dopasowany do wymogów specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z obowiązującymi zapisami prawa.

Dlatego kupujący nie muszą się martwić i odważnie mogą inwestować w takie urządzenie. Modeli separatorów jest parę, co oznacza, że każdy ma możliwość wybrać ten, jaki spełni jego oczekiwania użytkowe. Wybrane z nich mają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną. Oznacza to, że w wypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukuje powierzchnie zaolejone i jest ona od razu oczyszczona w separatorze. Natomiast pozostała część wód po spiętrzeniu skierowana jest bezpośrednio do odbiornika, pomijając separator. Takie modele przeznaczone są tylko do kanalizacji opadowej.