/Zakłócenia emocjonalne oraz zmysłowe – jaką terapią kurować?

Zakłócenia emocjonalne oraz zmysłowe – jaką terapią kurować?

Niesłychanie nieraz nerwice i zaburzenia nerwowe połączone są z przeżywanymi zaburzeniami stresowymi. Wybitnie niejednokrotnie w sytuacjach stresowych następuje intensywna reakcja na stres, jaka jest niezmiernie niepokojącym zagrożeniem. Prawdziwa reakcja na stres jest zaburzeniem, które z reguły ma charakter przejściowy oraz stanowi odpowiedz na wyjątkowo silny, psychiczny i fizyczny stres u osoby niedotkniętej żadnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Specyficzną własnością tych zaburzeń jest ich energiczny przebieg. W pierwszym momencie po stresującym wydarzeniu dochodzi do stanu oszołomienia z pewnym zwężeniu pola świadomości i uwagi. Zaburzeniu wtedy ulega orientacja i zdolność do rozumienia impulsów dochodzących z zewnątrz.

Oprócz tego może dojść do zaburzeń stresowych pourazowych, jakie są wydłużającymi się opóźnionymi reakcjami na sytuacje stresowe o nadzwyczaj znaczącym ciężarze emocjonalnym. Do takich sytuacji kategoryzuje się zdarzenia, jakie u większość ludzi są w stanie wywołać ciężkie doświadczenia i przeżycia. Efektem takich zdarzeń, mogą być powracające koszmary przeszłości. Kurowanie zakłóceń nerwicowych, z nielicznymi wyjątkami, jest leczeniem długotrwałym a też ogromnie trudnym – skutkiem tego rekomendujemy EEG-Biofeedback. Preferowaną oraz najbardziej skuteczną formą terapii jest psychoterapia.

Niemniej, w praktyce, z rozmaitych względów, zazwyczaj wykorzystywanym sposobem leczenia jest farmakoterapia. Coraz częściej wolno spotkać się z dyskusją o dyspozycji łączenia obu tych form. Wydaje się, iż przeznaczenie takiej czy innej metody terapeutycznej nie wynika wyłącznie z preferencji i zapatrywań różnych specjalistów: psychiatrów, psychologów czy też psychoterapeutów. Jest to, bo kłopot bardziej złożony, a składa się na niego wiele elementów. Czynnikami tymi jest pomiędzy innymi: aktualny stan zdrowia osoby zgłaszające się po pomoc, przystępność w danym ośrodku usług psychoterapeutycznych, koszty terapii, czas jej trwania, a w głównej mierze jej skuteczność. Skutkiem tego też nie można nie zgodzić się z opinią, ze jest dopuszczalne czy także niemożliwe podjecie decyzji o połączeniu obu metod kuracji w jedną skuteczną całość.